หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

อย.งานขอ อย.

 งานใบขออนุญาตทุกชนิด

1..เว็บไซต์ อย.

> https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx

2..ให้คำปรึกษาออนไลน์

>https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewNews.aspx?IDitem=%2057

3..สืบค้นรายชื่อผู้ประกอบการ

>https://alimentum.fda.moph.go.th/MAIN_SEARCH/MAIN/SEARCH_USER

4..สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

>http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx


รับผลิตยาดมราคาถูก

  โรงงานรับผลิตยาดมสมุนไพรราคาถูก  รับผลิตรับสร้างแบรนด์ยาดมสมุนไพรทุกชนิด รับปรึกษาการผลิตยาดม รับขอ อย.ยาดม ยาดมสมุนไพร,ยาดมพม่า,ยาดมกลิ่น...